Mødedato: 19-12-2001

BYG Data A/S’ Malerkalkulationsprogram

Resumé

Konkurrencestyrelsen opfordrede BYG Data A/S til at fjerne de vejledende satser der var indeholdt i deres kalkulationsprogram som hjælpeeksempler, idet brugen af disse satser kunne have en direkte eller direkte virkning på priskonkurrence. Programmet blev solgt til malere og kunne derfor medføre en uniformering af disse priser.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 3

Brancher

Håndværk (maler)

Samhandeler

Ikke angivet