Mødedato: 05-03-2021

By & Havn I/S’ og PFA DK Boliger Høj A/S’ oprettelse af et JV – Stejlepladsen

Resumé

Transaktionen medfører, at der oprettes et selvstændigt fungerende joint venture på varigt grundlag, der vil være underlagt PFA DK Boliger Høj A/S’, og By & Havn I/S’ fælles kontrol. By & Havn I/S’ formål er bl.a. at forestå udvikling af interessentskabets arealer, samt forestå havnedrift i Københavns Havn. PFA DK Boliger Høj A/S’ formål er bl.a. at investere, eje og drive boligejendomme med tilhørende erhverv i Danmark, herunder foretage køb, salg og projektudvikling i forbindelse hermed. Joint venturet skal eje, drive, udvikle og delvist sælge ejendomme/arealer på Stejlepladsen (beliggende på matr.nr. 409, 482 og 566, Kongens Enghave, København) i Sydhavn, København. Det er hensigten, at arealerne beliggende på Stejlepladsen skal etableres som en fokuseret boligbydel med private lejeboliger, almene boliger, parkering og institutioner og/eller offentlige formål. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ej relevant