Mødedato: 23-06-2017

BWB Partners I K/S’ erhvervelse af enekontrol over Holmris A/S, inkl. datterselskaber

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem BWB Partners I K/S og Holmris A/S med tilhørende datterselskaber. Som følge af transaktionen vil BWB Partners I K/S erhverve enekontrol over Holmris A/S med tilhørende datterselskaber. Holmris er aktiv inden for møbelindustrien, herunder gennem udvikling, produktion og salg af møbler og hertil relaterede aktiviteter til kontormiljøer, undervisningsmiljøer, institutioner, plejecentre og sygehuse samt hoteller og restauranter. Holmris leverer desuden serviceydelser relateret til indretning, men dette foregår primært i relation til salg af møbler. Holmris har to produktionsanlæg i Danmark samt en række salgskontorer i Danmark, Sverige, Norge, Storbritannien, Holland og USA. BWB Partners I K/S udgør – sammen med BWB Partners II K/S – BWBfondene (”BWB”). BWB ejer en række porteføljeselskaber, men har efter det oplyste ikke forud for transaktionen enekontrol eller fælleskontrol over selskaber, der udvikler, producerer eller sælger møbler og hertil relaterede aktiviteter, herunder serviceydelser relateret til indretning. Fusionen blev godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Møbelindustrien