Mødedato: 28-02-2001

Brødrene A & O Johansen omfattet af gruppefritagelsen for vertikale aftaler

Resumé

Konkurrencestyrelsen behandlede i sagen en anmeldelse af vvs-grossisten, Brødrene A & O Johansens samhandelsaftaler. Anmeldelsen omfattede et uddrag af aftaler, der var repræsentative for Brødrene A & O Johansen samhandel med leverandører og kunder. Styrelsen kunne efterfølgende meddele, at aftalerne var omfattet af gruppefritagelsen for vertikale aftaler, idet leverandørerne besad markedsandele på under 30% af det relevante marked, jf. BEK nr. 353 af 15/05/2000, art. 3, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

VVS

Samhandeler

Ikke angivet