Mødedato: 29-08-2001

Brødrene Dahl A/S afskaffer alle loyalitetsskabende elementer i sine samhandelsaftaler

Resumé

Den modtagede anmeldelse vedrørte Brødrene Dahl A/S’ samhandelsaftaler med sine kunder. Aftalerne indeholdte blandt andet loyalitetsskabende rabatter og bonusser, der ikke kunne relateres til virksomhedens omkostningsforløb. Brødrene Dahl A/S afskaffede efterfølgende alle loyalitetsskabende elementer i sine samhandelsaftaler. Styrelsen bad slutteligt Brødrene Dahl A/S indsende de ændrede samhandelsaftaler inden årets udgang (2001), for at kontrollere at samhandelsaftalerne ikke indeholdte bestemmelser der faldt ind under konkurrencelovens § 6, stk. 1 henholdsvis § 11, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1 og § 11, stk. 1

Brancher

VVS

Samhandeler

Ikke angivet