Mødedato: 30-04-2015

Brødr. Ewers erhvervelse af H.C. Handelscenter, Venslev

Resumé

Transaktionen medførte, at Brødr. Ewers A/S erhvervede enekontrol med H.C. Handelscenter, Venslev A/S. H.C. Handelscenter, Venslev A/S drev virksomhed på Sjælland inden for handel med korn, foderstoffer, gødning, brændsel og brændstof samt produktion af foder. Brødr. Ewers A/S drev virksomhed inden for handel med foderstoffer, afgrøder, gødning og dermed beslægtede produkter samt produktion af foderblandinger og såsæd. Brødr. Ewers A/S udvidede med transaktionen derved sine aktiviteter på Sjælland. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant