Mødedato: 29-01-2003

BRFkredits formidlingsaftaler med mindre pengeinstitutter på privatkundeområdet III

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte i sagen BRFkredit A/S en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens § 9, for en aftale med Ulsted Sparekasse om formidling og garantistillelse af realkreditlån, idet denne ikke faldt ind under forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Realkredit