Mødedato: 26-04-2000

BRFkredits aftaler med Jyske Bank

Resumé

Styrelsen fandt, at BRFkredits aftaler med Jyske Bank om formidling af realkreditlån og garantistillelse for realkreditlån formidlet til BRFkredit ikke falder ind under forbudet i konkurrencelovens §6, stk. 1, jf. lovens §9, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. § 9

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke angivet