Mødedato: 23-02-2000

BRFkredits aftaler med Dronninglund Sparekasse, Tønder Bank A/S og Alm. Brand Bank A/S

Resumé

BRFkredits aftaler med de nævnte pengeinstitutter om formidling af realkreditlån og garantistillelse for realkreditlån ikke falder ind under forbuddet i konkurrencelovens §6, stk. 1, jf. lovens § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. § 9

Brancher

Pengeinstitutter

Samhandeler

Ikke angivet