Mødedato: 26-05-2004

BRF indgår formidlingsaftale med FIH Erhvervsbank

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte BRFkredit en § 9-erklæring for en samarbejdsaftale indgået med FIH Erhvervsbank om formidling og garantistillelse af realkreditlån på erhvervsområdet. Aftalen svarede – bortset fra en særligt udformet konkurrenceklausul – til en række andre formidlingsaftaler inden for erhvervsområdet, som BRF tidligere havde indgået med en række pengeinstitutter. Klausulen afskar bl.a. BRFkredit fra aktivt at sælge ydelser i forhold til ejendomme, der var belånt med et BRF-lån og omfattet af en FIH-garanti. Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at samarbejdsaftalen var omfattet af forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Konkurrencestyrelsen lagde hovedsageligt vægt på, at klausulen alene afskar BRFkredit fra at gennemføre aktive salgsforanstaltninger i forhold til den pågældende ejendom indtil lånet var indfriet, og at klausulen ikke afskar BRFkredit fra på noget tidspunkt egenhændigt at kontakte kunden med tilbud om tillægsbelåning m.v., eller fra at gennemføre generelle markedsføringstiltag som sådan.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Realkredit

Samhandeler

Ikke angivet