Mødedato: 30-01-2017

Breeders of Denmark mod Landbrug og Fødevarer Videnscenter for Svineproduktion

Resumé

Sagen vedrører det erstatningsretlige opgør mellem Breeders of Denmark A/S og Landbrug & Fødevarer/Videnscenter for Svineproduktion vedrørende administrationen af DanAvl-systemet i perioden 2001 til 2006. Endvidere knyttede den sig til en række aftaler, der i forskellige grader var fordømt af konkurrencerådet, og hvorvidt der skulle betales erstatning herfor. Sø & Handelsretten havde ved tidligere kendelse fastslået, at Landbrug & Fødevarer havde handlet i strid med konkurrencelovens § 6, hvilket også var fastslået af Konkurrencerådet i 2006. Sagen vedrørte derfor reelt alene, hvilke poster, der kunne kræves erstattet. Sø & Handelsretten fastslog, at udover direkte og indirekte tab, kunne sagsøger få erstattet sine omkostninger ved at føre sagen for Konkurrencerådet, samt få refunderet en uberettiget pålagt bod. Spørgsmålet om erstatningsgrundlag var tidligere udskilt til selvstændig behandling og blev statueret ved kendelse fra Sø & Handelsretten af 13/11-2011.

Myndigheder

Dom

Regler

kl § 11

Udfald

erstatning

Opfølgninger

Anket?

Litra

§ 11, stk. 3, nr. 3

Skadesteorier

Diskrimination

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet