Mødedato: 29-05-2002

Brancheforenings udarbejdelse af lønstatistik for funktionærer

Resumé

Henvendelse af fra en brancheforening vedr. foreningens udarbejdelse af en årlig lønstatistik for tekniske funktionærer. Styrelsen fandt, at denne praksis er uforenelig med konkurrenceloven. Det var som udgangspunkt ikke i strid med konkurrencereglerne, at en brancheforening udsendte en statistik, så længe det ikke var muligt for medlemmerne at aflæse eller få et rimeligt skøn over de øvrige medlemmers markedsandele, priser, betingelser osv.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Opfølgninger

Nej

Brancher

Forening

Samhandeler

Ikke angivet