Mødedato: 28-04-1999

Brændstoflageret Københavns Lufthavn I/S

Resumé

Konkurrencerådet fandt ikke, at der kunne gives en ikke-indgrebserklæring fra forbuddet i KL § 6, stk. 1, efter KL § 9, for en interessentskabsaftale for Brændstoflageret Københavns Lufthavn I/S, da den indeholdte bestemmelser der var omfattet af KL § 6, stk. 1. Rådet fandt endvidere, at da aftalen indeholdte en række betingelse for nye brændstofleverandører for at kunne anvende hydrantanlægget, herunder krav om optagelse i interssentsakbet, var aftalen ikke omfattet af Kommissionsmeddelse om samarbejde mellem virksomheder af 29. juli 1968. Konkurrencerådet fandt dog, at aftalen opfyldte betingelserne for opnå en individuel fritagelser efter KL § 8, stk. 1, nr. 1-4. Rådet lagde vægt på, at det styrkede effektiviteten ikke at være afhængig af tankvognstog, og at dette ville komme forbrugerne til gode. Aftalen gik heller ikke længere end nødvendigt, og rådet var af den opfattelse, at alle potentielle konkurrenter var så velfunderet, at der var friadgang for optagelse i interessentskabet. Konkurrencerådet meddelte derfor interessentskabet, at aftalen var fritaget for forbuddet i KL § 6, stk. 1, efter KL § 8, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Luftfart

Samhandeler

Ikke angivet