Mødedato: 16-12-2015

Botjek-kædens udførelse af tilstandsrapporter, elinstallations-rapporter og energimærker

Resumé

Kædeselskabet Botjek A/S, der er et horisontalt samarbejde for 23 selvstændige bygningssagkyndigvirksomheder, havde vedtaget en geografisk opdeling af markedet eller markederne for tilstandsrapporter, elinstallationsrapporter og energimærker, baseret på postnumrene. Deltagerne var herefter hver tildelt et område. Politikken blev anvendt til at fordele henvendelser via den fælles hjemmeside og telefonnumre, men dannede også grundlag for aktive forsøg på at opdele markedet. Det sidste omfattede bl.a. en række mails fra direktionen til de deltagende virksomheder om ikke at servicere slutkunder i andres områder samt opfølgende indskærpelser overfor konkrete overtrædelser heraf. Nærmere bestemt fandt KFST tre forhold, der samlet gav anledning til konkurrenceretlige betænkeligheder omfattende: (i) at Botjek-partnere ikke uden accept måtte udføre privatbestillinger indenfor andres område (ii) at Botjek-partnere ikke uden accept måtte markedsføre privatbestillinger i andres områder og (iii) at hjemmesidebestillinger altid blev fordelt til den Botjekpartner, som var tildelt området, hvor boligsælgeren boede. KFST fandt endvidere at Botjek A/S udgjorde en sammenslutning af virksomheder, hvorfor aftalen var en horisontal samarbejdsaftale, samt at forsøget på at opdele markedet geografisk var en formålsovertrædelse, der per see måtte anses som konkurrencebegrænsende. Sagen kunne dog lukkes med tilsagn om at Botjek A/S ville ændre politik og tillade fri konkurrence på tværs af områder. Som begrundelse for at lukke sagen ved tilsagn henviste KFST bl.a. til at Botjek meget tidligt i processen tilbød at ændre politik samt at KFST derved kunne undgå både at fastlægge markedet endeligt samt vurdere om aftalen var konkurrencebegræsende og i strid med kl § 6. Afgørelsen fremstår materiel korrekt, men påkalder sig alligevel to bemærkninger. For det første indiker den at det er muligt at indgå tilsagn, også for hvad der ligner en meget klar (ulovlig) markdesdelingsaftale såfremt disse tilbydes tidligt i processen. For det andet kan en isoleret set legal fordelingsnøgle, hvor henvendelser fordeles på baggrund af postnumre, være problematisk i forening med andre elementer.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 3

Brancher

Boligrådgivning

Samhandeler

Nej

Produktmarkeder

i) Tilstandsrapporter, ii) elinstallationsrapporter og iii) energimærker