Mødedato: 31-01-2001

Bornholmerbussens klage over vilkår for billetsamarbejde med DSB

Resumé

Sagen vedrørte Bornholmerbussens klage over vilkår for billetsamarbejde med DSB. Baggrunden for sagen var en klage fra Bornholmerbussen over BAT’s og DSB’s opsigelse af en samarbejdsaftale om billetudstedelse med virkning fra 1. juli 2000. Bornholmerbussen anførte i den forbindelse, at udelukkelsen af billetsamarbejdet ville påføre selskabet betydelige tab. Styrelsen henviste i forbindelse med accepten af opsigelsesvilkårene også til rådets tidligere afgørelse af 28. april 1999 om at fritage en anmeldt standardaftale om takstsamarbejde mellem DSB og De regionale Busselskaber. Fritagelsen for forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler blev givet i henhold til konkurrencelovens § 8, stk. 3, på vilkår af at alle busselskaber, der udførte bus- og togtransport i Danmark, fik adgang til at deltage i bus/tog samarbejdet på de i standardaftalen fastsatte vilkår.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§8, stk. 3

Brancher

Transport

Samhandeler

Ikke angivet