Mødedato: 01-02-2019

Bookingplatforme, hoteller og forbrugerne

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen igangsatte i marts 2018 en analyse af markedsforholdene blandt hotelbookingplatforme på anmodning fra den daværende Erhvervsminister. Dette skete bl.a. fordi flere europæiske konkurrencemyndigheder, herunder KFST, havde betænkeligheder ved vedbookingplatformes ”brede” prisklausuler med hoteller. Bekymringerne angik, at et hotel ifølge klausulerne ikke måett tilbyde bedre vilkår (fx pris, antal værelser, værelseskategori mv.) via andre salgskanaler,herunder konkurrerende bookingplatforme, end hotellet tilbød den pågældende bookingplatform. Konkurrencemyndighedernes betænkeligheder var reet mod, at klausulerne begrænsedekonkurrencenmellembooking platformene. Konkurrencemyndighederne i Sverige, Frankrig og Italien accepteret, i samarbejde med EU-Kommissionen, forskellige tilsagn fra bookingplatformene rettet mod at begrænse klausulerne til “smalle klausuler”, herunder i Danmark. Med disse stiller bookingplatformen krav om, at hotellet ikke må annoncere med en lavere pris på deres egen hjemmeside end på platformen. Uden disse klausuler ville platformenes forretningsmodel blive undermineret, idet kunderne kunne anvende søge på disse, men herefter gå direkte ind på hotellets egen online-hjemmeside og bestille til en lavere pris. Den smalle klausul tillader dog at kunderne kan fx ringe til hotellet og forhandle en lavere pris ligesom disse kan annoncere i aviser mv. I februar 2019 lå første del af KFST analyse klar, der i lyset af de indhentet tilsagn ikke fandt at der længere var et reelt problem i Danmark.