Mødedato: 26-04-2000

Bogbranchens samhandelsregler mv.

Resumé

Bogbranchen var i forbindelse med indkræfftædelsen af konkurrenceloven indrømmet nogle særlige bestemmelser, der tillod anvendelsen af bindende videresalgspriser. Dette var sket af kulturpolistiske grunde, men Konkurrencerådet valgte i 2000 at tage spørgsmålet op, idet man fandt at den praktiske forvaltning heraf ikke fulgte de politiske forudsætninger. Derudover pådømte rådet nogle betemmelser for antagelse af nye bogforhandlere, der i praksis fungeret som etableringskontrol ved at indrømme eksklusiv distributionsret til bestemte forhandlere. Konkurrenceankenævnet ophævede ved kendelse af 26/10-2000 den del af Konkurrencerådets afgørelse af 26. april 2000, der vedrørte adgangen til at håndhæve faste videresalgspriser for bøger “i forbindelse med udgivelse i andet format, udgave, udstyr/indbinding”.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 27

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 4, jf. §16, stk. 1, nr. 1 og § 27, stk. 4

Brancher

Bog

Samhandeler

Ikke angivet