Mødedato: 11-10-2012

Bødevedtagelse – Klavs Køreskole

Resumé

Klavs køreskole havde sammen med to navngivne konkurrenter (Birgits og Steens køreskole) reklameret med fælles priser for køreskoleundervsining. Sagen blev lukket med et bødeforlæg på DKK 25.000.