Mødedato: 01-04-2002

Bødevedtagelse af april 2002 – Ejendomsavisen A/S

Resumé

Ejendomsavisen, der var et indstick i Jyllands Posten, havde indgået eksklusivaftaler omkring boligannoncering. Sagen blev lukket med en bøde på DKK 360.000. Omtalt i Konkurrenceredgørelse 2003, p. 319. Sagen er formentlig en strafferetlig opfølgning på Konkurrencerådets afgørelse af 21/6-2000.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Bøde

Opfølgninger

Nej