Mødedato: 06-02-2007

Bødevedtagelse af 6. februar 2007 – Hempel A/S

Resumé

Konkurrencestyrelsen gennemførte i september 2006 et kontrolbesøg hos Hempel A/S. Baggrunden for kontrolbesøget var en formodning om, at Hempel A/S havde indgået aftaler med sine forhandlere om overholdelse af de fastsatte vejledende videresalgspriser, hvorved videresalgspriserne i realiteten blev bindende. I givet fald ville det indebære en overtrædelse af konkurrencelovens § 6. Ved kontrolbesøget fandt styrelsens medarbejdere dokumenter, som underbyggede formodningen om, at der var indgået ulovlige aftaler om bindende videresalgspriser. Blandt andet var det indskrevet som et vilkår i aftaler med grossister, at disse skulle sikre, at de vejledende priser blev overholdt i detailledet. Hempel A/S accepterede at betale en bøde på DKK 2.000.000 for at have indgået ulovlige konkurrencebegrænsende aftaler i perioden 2003-2006.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Bøde

Opfølgninger

Nej