Mødedato: 24-04-2002

B&O

Resumé

Parallel med Bang & Olufsen anmeldelse af sin EF-distributionsaftale havde styrelsen modtaget to klager fra henhldsvis Merlin og Flegaard. begge ønskede at blive B&O forhandlere, men var blevet afvist. Konkurrencerådet fandt, at N&O ikke (længere) var dominerende, og afviste klagen. Konkurrenceankenævnet stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse den 28/5-03. Konkurrenceankenævnet fandt – i lighed med Konkurrencerådet – at det særlige Fleggaard-koncept er skadelig for det særlige image, som er forbundet med Bang & Olufsens produkter, og som Bang og Olufsen søger at opretholde. Bang og Olufsen havde dermed ikke handlet i strid med konkurrencelovens § 6. Sagen blev indbragt for Østre Landsret. Uklart hvordan den endte her.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Elektronik

Samhandeler

Ikke angivet