Mødedato: 19-01-2024

Blue Equity III K/S’ erhvervelse af Klima Energi A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at Blue Equity III K/S erhverver fælleskontrol over Klima-Energi A/S sammen med M 5 Holding A/S. Der er indgået en aktieoverdragelsesaftale og en ejeraftale, hvor Blue Equity Finans XVII ApS, der ultimativt kontrolleres af Blue Equity III K/S, overtager 100 pct. af aktierne i Klima-Energi A/S fra M 5 Holding A/S. Efter transaktionens gennemførelse vil M 5 Holding A/S generhverve halvdelen af Klima-Energi A/S. Klima-Energi A/S tilbyder salg og opsætning af solcelleanlæg til private og erhverv. Klima-Energi A/S tilbyder i den forbindelse selve solcelleanlægget, opsætning af solcelleanlægget, ansøgning om tilladelser for opsætning af solcelleanlægget og efterfølgende service af solcelleanlægget. Klima-Energi A/S tilbyder endvidere engrossalg af solcelleanlæg og tilbehør. M 5 Holding A/S er et holdingselskab, der inden transaktionen ejer 100 pct. af aktierne i Klima-Energi A/S og Wellmore A/S, hvoraf sidstnævnte tilbyder løsninger inden for spa, bad og wellness. KFST havde ikke indsigelser, og godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant