Mødedato: 03-04-2020

Blue Equity II K/S og Isobel Capital ApS’ erhvervelse af fælleskontrol over Inspari A/S

Resumé

Ved transaktionen erhverver Blue Equity II gennem datterselskabet Blue Equity Holding IX ApS 100 pct. af aktierne i Inspari A/S fra selskabets nuværende ejere. Derudover har Blue Equity II indgået en ejeraftale med Isobel Capital ApS, ifølge hvilken Blue Equity II gennem datterselskabet Blue Equity Finans IX ApS ejer [XX] pct. og Isobel Capital ApS ejer [XX] pct. af Blue Equity Holding. Ejeraftalen indebærer, at Blue Equity II og Isobel Capital ApS opnår fælleskontrol over Inspari A/S. Inspari A/S er aktiv inden for IT-services og salg og implementering af software produceret af tredjeparter. Inspari A/S udbyder bl.a. business intelligence ydelser i Danmark og Europa. Blue Equity II er en private equity fond, der er ejet af institutionelle investorer og rådgives af Blue Equity Management A/S. Blue Equity Management A/S rådgiver to aktive fonde, som investerer i danske virksomheder inden for forskellige forretningsområder. Blue Equitys fonde ejer således en række porteføljeselskaber. Blue Equity II ejer bl.a. 49 pct. af Delegate A/S, som er aktiv inden for IT-services og salg og implementering af software produceret af tredjeparter. Delegate A/S udbyder bl.a. IT-konsulentydelser i forbindelse med forskellige operationelle systemer, som hjælper virksomheder med at løse bestemte arbejdsopgaver, eksempelvis kundestyringssystemer (CRM), sagsstyringssystemer og kvalitetssikringssystemer. Isobel Capital ApS er et holdingselskab ejet af Jens-Jacob Thuun Aarup. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen