Mødedato: 09-09-2020

Blue Equity II K/S og Alssund Holding ApS’ erhvervelse af fælleskontrol over DTK Group ApS

Resumé

Ved transaktionen erhverver Blue Equity II gennem datterselskabet Blue Equity Holding III ApS 100 pct. af anparterne i DTK Group ApS fra selskabets nuværende ejere, Alsund Holding ApS og Susanne og Peter Provstgaard Holding ApS. DTK Group ApS udbyder transport-, lager- og logistikydelser. Inden for transport udbyder DTK Group ApS freight forwarding (herunder ”Less tran Truckload” (LTL) og ”Full Truckload” (FTL) transport) samt temperaturkontrollerede transporter af levnedsmidler). DTK Group ApS udbyder transport i Europa. Blue Equity II er en private equity fond, der er ejet af institutionelle investorer og rådgives af Blue Equity Management A/S. Blue Equity Management A/S rådgiver to aktive fonde, som investerer i danske virksomheder inden for forskellige forretningsområder. Blue Equitys fonde ejer således en række porteføljeselskaber. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen