Mødedato: 26-05-1999

Bladudgivernes Forhandlernævn – Overenskomst

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at Bladudgivernes Forhandlernævns (BFN) anmeldte overenskomst med tilhørende forretnignsbetingelser for forhandling af dagblade, ugeblade og magasiner kunne gives en ikke-ingrebserklæring efter KL § 9, da overenskomsten var omfattet af KL § 6, stk. 1. Styrelsen fandt dog, at der kunne gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, dog ikke for overenskomstens eksklusivitetsbestemmelser og sanktionsbestemmelse. Konkurrencerådet meddelte derfor BFN, at eksklusivtetsbestemmelserne skulle ophæves og at sanktionsbestemmelserne skulle præciseres og indskrænkes. Ved behandlingen af overenskomst blev der ikke truffet afgørelse om overenskomstens bindende videresalgspriser.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 4, jf. §16, stk. 1, nr. 1

Brancher

Avis/blad

Samhandeler

Ikke angivet