Mødedato: 01-01-1900

BioCirc Group Holding ApS’ erhvervelse af Naturbiogas Sode A/S

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af BioCirc Group Holding ApS’ (”BioCirc”) erhvervelse af Naturbiogas Sode A/S (”Naturbiogas Sode”). AUG 23

Regler

Fusion