Mødedato: 16-10-2023

BioCirc Group Holding ApS’ erhvervelse af Naturbiogas Sode A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at BioCirc erhverver enekontrol over Naturbiogas Sode, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. Kontrollen erhverves ved, at BioCirc erhverver 100 pct. af kapitalandelene i Naturbiogas Sode.
BioCirc blev stiftet i 2022 og er aktiv med produktion og engrossalg af biogas og biometan gennem datterselskaberne Vesthimmerland Biogas A/S, Iglsø Biogas A/S, Grønhøj Biogas A/S, BioCirc Vinkel Biogas ApS
og Ringsted Biogas ApS. Biogassen opgraderes til biometan, som injiceres i gassystemet. BioCirc sælger i den forbindelse også oprindelsesgarantier. BioCirc aftager husdyrgødning, landbrugsafgrøder og industriaffald til
brug for biogasproduktionen. BioCirc ejer herudover Bio Recycling A/S, som indkøber og sælger rest- og biprodukter fra landbruget og industrien til genanvendelse i biogas. BioCirc har på sigt til formål at udvikle, eje og drive vedvarende energiklynger. Naturbiogas Sode driver et biogasanlæg beliggende i Haderslev. Naturbiogas Sode er aktiv med produktion og engrossalg af biogas og biometan. Biogassen opgraderes til biometan, som injiceres i gassystemet. Naturbiosgas Sode sælger i den forbindelse også oprindelsesgarantier. Naturbiogas Sode aftager husdyrgødning og landbrugsafgrøder til brug for biogasproduktionen. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant