Mødedato: 18-07-2022

Bettcher Industries Inc.’s erhvervelse af Frontmatec Holding II ApS og Frontmatec Holding III ApS

Resumé

Fusionen indebærer, at Bettcher via selskabet Merlin DK Bidco ApS erhverver 100 pct. af aktierne i Frontmatec Holding II ApS og Frontmatec Holding III ApS. Bettcher opnår herved enekontrol. Frontmatec udvikler, producerer og sælger automatiserede systemer, instrumenter, software og produkter til forarbejdelse af kød, herunder til vurdering af slagtekroppe, produktionslinjer for slagtning, produktionslinjer for skæring og udbening, hygiejne og styresystemer til logistik, pakning og service. Frontmatec sælger også avanceret håndbetjent værktøj til brug i forbindelse med deres proceslinje. Hovedforretningsområdet er løsninger til slagterier, som omfatter løsninger (systemer og udstyr) til slagterier inden for svin, okse og lam. Bettcher er ejet af det amerikanske investeringsfirma KKR & Co. Inc. (”KKR”). KKR er en global investeringsvirksomhed, som tilbyder asset management og løsninger inden for kapital markeder og forsikring. Bettcher er aktiv inden for produktion og salg af håndholdte trimmere, klippeværktøjer og lignende udstyr til brug for forarbejdning af fødevarer og til medicinal industrien. Bettcher har hovedsæde i Birmingham, Ohio, USA og har ingen ansatte i Danmark. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant