Mødedato: 27-11-2002

Betalingsmodel for beregning af tilbud vil ikke kunne opnå negativattest, jf. konkurrencelovens § 9, stk. 1, eller fritagelse efter lovens § 8

Resumé

Konkurrencestyrelsen vurderede, at en planlagt beregningsmodel ikke kunne gives en negativattest efter KL § 9, og ej heller fritagelse fra KL § 6 efter KL § 8. Styrelsen vurderede, at betingelserne i KL § 8, stk. 1, ikke var opfyldt, og at beregningsmodellen kunne svække priskonkurrence mellem tilbudsberegningskontorerne.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§8, stk. 1

Brancher

Ej oplyst

Samhandeler

Ikke angivet