Mødedato

Betænkning nr. 1075/1986. Fra monopollov til konkurrencelov

Resumé

Betænkning nr. 1075/1986 – ”fra monopol til konkurrencelov” dannede grundlag for den i 1989 vedtagne konkurrencelov, der ikke var EU-konform. Loven er ophævet.

Myndighed
Betænkning
Regel
Betænkning
Udfald
Betænkning
Opfølgning
Nej
Litra
Ej relevant
Type
Ej relevant
Skadesteori
Ej relevant
Samhandel
Ej relevant
Metode
Ej relevant