Mødedato

Betænkning nr. 1075/1986. Fra monopollov til konkurrencelov

Resumé

Betænkning nr. 1075/1986 – ”fra monopol til konkurrencelov” dannede grundlag for den i 1989 vedtagne konkurrencelov, der ikke var EU-konform. Loven er ophævet.

Myndighed
Betænkning
Regel
Betænkning
Udfald
Betænkning
Opfølgning
Nej
Litra
Ikke relevant
Type
Ikke relevant
Skadesteori
Ikke relevant
Samhandel
Ikke relevant
Metode
Ikke relevant