Mødedato: 01-08-1986

Betænkning nr. 1075/1986. Fra monopollov til konkurrencelov

Resumé

Betænkning nr. 1075/1986 – ”fra monopol til konkurrencelov” dannede grundlag for den i 1989 vedtagne konkurrencelov, der ikke var EU-konform. Loven er ophævet.

Myndigheder

Betænkning

Regler

Betænkning

Udfald

Betænkning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant