Mødedato

Benchmarking med forsyningssikkerhed i vandsektoren

Resumé

Forsyningssikkerheden og kvaliteten af drikkevand og spildevand er god de fleste steder i Danmark. Men incitamentet til at fastholde eller øge niveauet kan styrkes. Denne analyse undersøger, hvordan det kan gøres, og hvilke fordele og ulemper, de forskellige metoder medfører.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Analyse
Udfald
Analyse