Mødedato: 24-11-2023

BDOs erhvervelse af størstedelen af Deloittes afdeling i Esbjerg

Resumé

Med transaktionen overtager BDO aktiviteterne i Deloittes afdeling i Esbjerg fra Deloitte. De nuværende ejerpartnere ved Deloitte tilknyttet Esbjerg-afdelingen vil desuden indtræde i ejerkredsen hos BDO. BDO overtager dermed serviceområderne “Audit & Assurance”, “Outsourcing” og “Tax & Legal”, herunder alle medarbejdere tilknyttet hertil, lejemålet, kunder samt det meste inventar i Deloittes Esbjerg-afdeling. BDO er en dansk revisions- og rådgivningsvirksomhed med hovedsæde i Aarhus og med 32 kontorer over hele landet, herunder i Esbjerg. BDOs hovedaktiviteter består primært af rådgivning inden for (i) revision og regnskab, (ii) skatterådgivning og (iii) øvrig konsulentrådgivning. BDOs kunder består primært af små og mellemstore virksomheder. Deloitte er en dansk revisions- og rådgivningsvirksomhed med hovedsæde i København og med syv kontorer over hele landet, hvis hovedaktiviteter primært består af rådgivning inden for (i) revision og regnskab, (ii) skatterådgivning og (iii) øvrig konsulentrådgivning. Deloittes kunder består primært af større virksomheder, men Deloitte har også små og mellemstore virksomheder som kunder. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant