Mødedato: 26-10-2023

Bain Capital Investors L.L.C.’s erhvervelse af enekontrol over F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. og dets datterselskaber

Resumé

Fusionen indebærer, at Bain Capital erhverver 100 pct. af aktieandelene i FIS og opnår dermed enekontrol. FIS er en italiensk virksomhed, der er specialiseret i produktion af kemiske produkter til medicinalindustrien. FIS’ forretning fokuserer især på kontraktudvikling eller produktion af aktive medicinal-ingredienser (Active
Pharmaceutical Ingredient ”API”), der anvendes i lægemidler til mennesker og dyr. FIS har både hovedkvarter og tre produktionsfaciliteter i Italien. FIS er aktiv i Danmark, EEA-området og globalt, herunder i USA og Japan.
Bain Capital er et private equity-investeringsselskab, der gennem sin gruppe af fonde investerer i virksomheder på tværs af en række brancher, herunder sundhedssektoren, detail- og forbrugerprodukter samt industri/produktion. Fonde administreret eller rådgivet af selskaber under Bain Capital kontrollerer bl.a. Centrient Pharmaceuticals, som både er aktiv inden for kontraktudvikling og produktion af API samt af doseringsformer af lægemidler (Finished Dose Pharmaceutical ”FDP”), der anvendes i lægemidler til mennesker og dyr. Centrient Pharmaceuticals er aktiv i Danmark, EEA-området og globalt, herunder i USA og Indien. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant