Mødedato

Axcels erhvervelse af enekontrol over Vetgruppen Holding A/S

Resumé

Transaktionen gennemføres som en aktieoverdragelse, hvor Axcel bliver majoritetsejer af Vetgruppen. Med transaktionen erhverver Axcel enekontrol over Vetgruppen. Axcel er en private equity-fond med fokus på investering i mellemstore virksomheder i Norden. Der er i dag tre aktive Axcel-fonde, som har kontrollerende ejerandele i seksten porteføljevirksomheder, som er aktive i en række forskellige brancher. Ingen af porteføljevirksomhederne har aktiviteter inden for behandling af dyr. Investeringsrådgiveren for Axcel-fondene er Axcel Management A/S, der er beliggende i Danmark og Sverige. Vetgruppens aktiviteter består i at eje og drive dyreklinikker og Vetgruppen udbyder således behandling af dyr og anden aktivitet forbundet hermed. Vetgruppen består af 22 dyreklinikker. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Litra
12 c, stk. 7.
Skadesteori
Ingen
Samhandel
Ikke relevant