Mødedato: 05-12-2023

Axcels erhvervelse af enekontrol med A/S Brødrene Eegholm Sønderborg, Automatic Syd A/S og Tic Elkas A/S

Resumé

Ved transaktionen overtager Axcel VII K/S, via AX VII INV1 Holding ApS, 100 pct. af ejerandelene i henholdsvis NY EEGHOLM HOLDING A/S og Tango Nyt Holdingselskab ApS og opnår dermed enekontrol over disse. Fusionen mellem AX VII INV1 Holding ApS og henholdsvis NY EEGHOLM HOLDING A/S og Tango Nyt Holdingselskab ApS gennemføres ved to aktieoverdragelser. De to overdragelsesaftaler er gensidigt betingede af hinanden og behandles derfor som én samlet fusion. AX VII INV1 Holding ApS er ejet af fonden Axcel VII K/S, som er kontrolleret og administreret af Axcel Management A/S (”Axcel”). Axcel er en kapitalfond, der primært foretager investeringer i nordiske mellemstore virksomheder inden for fire segmenter: industri, teknologi, forbrugsvarer og sundhedssektoren. Axcel rådgiver og forvalter pt. fire aktive fonde, som i dag har ejerandele i 20 porteføljeselskaber, herunder Init Group ApS. Init Group ApS er aktiv med salg af automations- og kontrolsystemer og leverer bl.a. PLC-, SCADA- og MES-løsninger samt ERP-løsninger. Init Group ApS leverer derudover eltavler som en del af et samlet automationsprojekt. NY EEGHOLM HOLDING A/S ejer bl.a. selskaberne A/S Brødrene Eegholm Sønderborg og Automatic Syd A/S (samlet ”Eegholm”). Eegholm er specialiseret inden for produktion og salg af eltavler til industrien i form af både styretavler til maskiner og almindelige effekttavler samt salg af elkomponenter. Eegholm beskæftiger sig også med automationsløsninger inden for PLC-systemer. Tango Nyt Holdingselskab ApS ejer selskabet Tic Elkas A/S (”Tic Elkas”). Tic Elkas er en eltavleproducent, som leverer eltavler til bl.a. store proces- og maskinanlæg med dertilhørende elteknisk ingeniør-, installations- og servicearbejde. Tic Elkas leverer også automationsløsninger inden for PLC programmering. Herudover leverer Tic Elkas strømforsyningsløsninger, herunder såkaldte UPS-systemer til bl.a. infrastruktur. KFST havde ikke indsigelser, og godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant