Mødedato: 20-01-2022

Axcel VI’s erhvervelse af enekontrol med Picca Automation A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at fonden Axcel VI, igennem AX VI INV6 Holding ApS, erhverver enekontrol over Picca Automation A/S. Picca Automation A/S er aktiv med salg af automations- og kontrolsystemer, blandt andet med rådgivning, design, installation, programmering og integrering af automations- og kontrolsystemer. Picca Automation A/S er især specialiseret inden for softwaresystemerne PLC (Programmable Logic Controller), HMI (Human Machine Interface), og SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), samt leverer MES (Manufacturing Executive System). Picca Automation A/S sælger blandt andet til kunder inden for føde- og drikkevareindustrierne, herunder slagterier. AX VI INV6 Holding ApS er indirekte kontrolleret af fonden Axcel VI, der forvaltes af Axcel Management A/S (Axcel). Axcel foretager primært investeringer i mellemstore nordiske virksomheder inden for en række forskellige brancher. Axcel har på nuværende tidspunkt 18 porteføljeselskaber, herunder Frontmatec Group ApS med tilhørende datterselskaber. Datterselskabet, Frontmatec Skive A/S, er aktiv med salg af automations- og kontrolsystemer blandt andet med levering af softwaredelen til automations- og kontrolsystemer. Frontmatec Skive A/S er specialiseret inden for softwaresystemerne PLC, HMI, SCADA og MES. Datterselskaberne. Frontmatec Kolding A/S, Frontmatec Smørum A/S, Frontmatec Tandslet A/S og Frontmatec Hygiene GmbH er aktive med salg af automatiske produktionsmaskiner til slagteriindustrien samt dertilhørende anlæg. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant