Mødedato: 19-09-2016

Axcel IV erhverver enekontrol over Lessor Group

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Axcel IV (“Axcel”) og Lessor Group (“Lessor”). Ved transaktionen erhvervede Axcel gennem AX IV Holding ApS samtlige aktier i Lessor Holding ApS og iPayroll Holding ApS (Lessor Group). KFST modtog i forbindelse med offentliggørelsen af fusionen henvendelse fra en konkurrent, der oplyste, at Lessor er den nærmeste konkurrent til KMD A/S og Silkeborg Data A/S, og at fusionen derved kunne medføre et horisontalt overlap på markedet for HR- og lønsystemer til offentlige kunder og en øgning i koncentrationen heri. Parterne oplyste dog, at på et sådant marked for HR- og lønsystemer til kommuner og regioner havde Silkeborg Data AIS og KMD A/S en markedsandel på henholdsvis [20-35] pct. og [65-80] pct., mens Lessor har en markedsandel på nul. På dette marked vil delta således være nul. Praksis indikerer dog, at det kan være relevant at anlægge en længere tidshorisont (fx op til flere år), og bl.a. vurdere, hvor store markedsandele den fusionerede andel kan opnå på sigt. Set i lyset af, at Lessor har deltaget i to kommuners udbud af HR- og lønsystemer (Hørsholm og Frederiksberg), vurderede KFST de potentielle konkurrencemæssige virkninger af fusionen på et givent marked for HR- og lønsystemer til kommuner og regioner. Overordnet har Lessor udtrykt interesse for at indtræde på dette og konkret afgivet tilbud til to kommuner (Frederiksberg og Hørsholm), men aldrig vundet et udbud. Endvidere manglede Lessor et færdigudviklet HR og lønssystem, hvorfor det var mindre sandsynligt at Lessor ville kunne byde (og vinde) opgaver indenfor de næste fem år. Dertil kom, at mange kommuner har præferencer for at anvende udbydere, de i forvejen kender eller har erfaring med. En række forhold indikerer således, at fusionen mellem Axcel og Lessor ikke vil begrænse den effektive konkurrence betydeligt. Udover de horisontale forhold kunne fusionen medføre en afskærmende effekt overfor Fujitsu, idet Fujitsus adgang til at levere en samlet pakke med både økonomisystem og lønsystem kunne blive begrænset. Det er styrelsens vurdering, at der ikke er risiko for afskærmning. Dette skyldes bl.a., at Fujitsu og Lessor ikke hidtil havde haft et fast samarbejde, samt at fusionsparterne ville mangle incitament til en afskærmning, da Fujitsu og Silkeborg Data A/S tilbyder en samlet løsning til en betydelig del af kommunerne. Dette er endvidere i overensstemmelse med en tilsvarende vurdering i styrelsens godkendelse af Axcels køb af Silkeborg Data A/S. På baggrund heraf godkendte KFST fusionen.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant