Mødedato: 31-01-2001

Axcel-gruppens erhvervelse af aktiemajoriteten i Royal Scandinavia A/S

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte i sagen Axcel-gruppen, at aftalen mellem det nyetablerede selskab Royal Scandinavia Holding Frederiksberg a.s. (RSH), Carlsberg A/S og RC Investments Ltd. om, at RSH erhvervede Carlsberg A/S’ og RC Investments Ltd.’s samlede aktiebesiddelse i Royal Scandinavia A/S, ikke ansås for omfattet af konkurrencelovens § 12, idet de deltagende virksomheders omsætning i Danmark ikke oversteg 3,8 mia. kr.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

% anmeldelse

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Finans

Samhandeler

Ikke relevant