Mødedato: 26-05-1999

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber

Resumé

Ved de fire energiselskaber Andelsselskabet Nordthy Strømforsyning, Energiselskabet Arke A.m.b.a, Dagnes-Bækkelund Varmeværk a.m.b.a. og Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. ansøgning om en ikke indgrebserklæring efter KL § 9 eller en individuel fritagelse fra KL § 6, stk. 1, efter KL § 8, stk. 1, af selskabernes vedtægter fandt Konkurrencestyrelsen, at selskabernes vedtægtsbestemmelser om automatisk andelshaverstatus var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, og ikke kunne gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Konkurrencerådet påbød energiselskaber om at ophæve den omtalte bestemmelse. Endvidere fandt Konkurrencerådet, at Rødekro Fjernv A.m.b.a. indtog en dominerende stilling, og at det ville være misbrug af denne, jf. KL § 11, såfremt bestemmelserne ikke blev ophævet. Ophævet af ankenævnet 16/5-2000, idet man ikke fandt at kompetencespørgsmålet jf. konkurrencelovens § 2 var tilstrækkeligt afklaret. Konkurrenceankenævnet tillagde klagen opsættende virkning, jf. konkurrencelovens § 19, stk. 4. Det er uklart hvad der siden skete i sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 4

Brancher

Forsyning ( energi dvs. varme og elektricitet)

Samhandeler

Ikke angivet