Mødedato: 16-12-1998

Autolakerernes kalkulationssystem

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at et anmeldt kalkulationssystem for autolakeringsarbejde var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, og kunne derfor ikke gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Systemet, der var anmeldt af Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI), indholdte en vejledende normering FAI-værkstedernes tids- og materiale forbrug samt materialeindkøbspriser. Systemet indeholdte ingen normering af værkstedernes timepris eller materialeanvancer. Systemet kunne derfor danne referenceramme for de enkelte værksteder, for at bedømme dets effektivitet i henhold til tids- og materialeforbrug og tildels også i henhold til indkøbspris af materialer og kunne derfor effektivisere værkstederne. Konkurrencestyrelsen fandt derfor, at betingelserne i KL § 8, stk. 1, nr. 1-4, var opfyldt, og derfor derfor kunne meddelse en individuel fritagelse for kalkulationssystemet, hvilket blev meddelt FAI.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6,stk. 1.

Brancher

Lak og Farve

Samhandeler

Ikke angivet