Mødedato

Autocentralen-koncernens erhvervelse af Vejle Biler A/S og Ejendomsselskabet Andkærvej 10 ApS

Resumé

Fusionen indebærer, at Auto-Centralen 2020 A/S erhver-ver aktiver og aktiviteter i Vejle Biler A/S, med undtagelse af kontantbe-holdning, debitorer og brugte biler, mens Auto-Centralen Ejendomme A/S, erhverver samtlige kapitalandele i Ejendomsselskabet Andkærvej 10 ApS. Autocentralen-koncernen er primært aktiv inden for salg og service af nye og brugte person- og varebiler, salg af reservedele og tilbehør samt drift af værksteder. Autocentralen er autoriseret forhandler og service-partner for bilmærkerne Skoda, Volkswagen, Seat, Hyundai, Honda, Ci-troën og Nissan. Herudover er Autocentralen autoriseret servicepartner for Opel og Audi. Autocentralen-koncernen har i dag forretninger i Kolding, Esbjerg, Haderslev, Vejen, Horsens og Vejle. Autocentralen-koncernen ejer endvidere en række ejendomme, herunder ejendomme, som fungerer som bilhuse for koncernens forretninger, samt en række erhvervslejemål. Vejle Biler A/S’ primære aktiviteter består af salg og service af nye og brugte person- og varebiler, salg af reservedele og tilbehør, samt drift af værksted. Selskabet er autoriseret forhandler og servicepartner for bil-mærkerne Volkswagen og Skoda og driver forretning i Vejle. Ejendoms-selskabet Andkærvej 10 ApS’s eneste aktivitet er udlejning af ejendom-men, hvor Vejle Biler A/S driver forretning. Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 4, litra a) og b), i bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner. Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor den samlede mar-kedsandel er mindre end 15 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på det samme produktmarked og geografiske marked, omfattende Danmark eller en del heraf, og at de individuelle eller samlede markedsandele er mindre end 25 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på et produkt-marked i tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et produktmar-ked, hvor en eller flere af de andre fusionsparter opererer, på et geografisk marked omfattende Danmark eller en del heraf.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Opfølgning
Nej
Litra
12 c, stk. 7.
Samhandel
Ej relevant