Mødedato: 17-08-2017

AURELIUS erhvervelse af Silvan

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem AURELIUS Equity Opportunites SE & CO. KGaA (”AURELIUS”) og Silvan. Transaktionen indebærer, at AURELIUS erhverver enekontrol over Silvan, herunder Silvans forretninger og varemærker. Silvan-forretningerne ejes i dag af Stark Group A/S, men Silvan-forretningerne er ikke organiseret i en selvstændig juridisk enhed. Silvan er en dansk kæde af gør-det-selv forretninger med hovedkontor i Aarhus. Silvan består af 42 forretninger spredt ud over Danmark samt en online-butik. Silvans primære aktivitet består i detailsalg af byggematerialer til ikke-professionelle kunder. Derudover har Silvan et mindre detailsalg af byggematerialer til professionelle kunder. AURELIUS er et tysk kommanditselskab på aktier, der har en investeringsportefølje på ca. 25 selskaber. Selskaberne i AURELIUS portefølje er primært aktive inden for IT- og forretningstjenester, industri, kemikalier samt livsstils- og forbrugerprodukter. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Byggemarked

Samhandeler

Ikke relevant