Mødedato: 10-11-2022

AURA VE A/S og Danish Agro a.m.b.a.’s etablering af det selvstændigt fungerende joint venture ADA Green Energy A/S

Resumé

Transaktionen udgør oprettelsen af det selvstændigt fungerende joint venture, ADA Green Energy A/S. ADA Green Energy A/S skal investere i grønne projekter inden for vedvarende energi. Det er joint venturets mål, at der skal produceres mindst 200 GWh årligt senest i 2025 og samarbejdet indgår i AURA-koncernens strategi om at deltage i en mere vedvarende og bæredygtig energiproduktion i Danmark. Den producerede elektricitet skal være med til at sikre, at Danish Agro koncernens forsyning af elektricitet i Danmark på sigt udelukkende kommer fra vedvarende energikilder. AURA VE A/S er et 100 pct. ejet selskab af AURA Energi A.M.B.A. AURA-koncernen består af flere virksomheder, som alle har en relation til forsyning og energihandel, aktiviteter inden for elforsyning, beslægtede aktiviteter, internet, telekommunikation, opladning af el-biler og delebiler. Danish Agro a.m.b.a er en del af Danish Agro koncernen, som består af mere end 100 agroindustrielle selskaber i ind- og udland, der hovedsageligt er beskæftiget inden for salg af foderblandinger, råvare- og vitaminforblandinger, gødning, planteværn, såsæd, maskinhandel og energi samt køb afafgrøder fra landbruget. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant