Mødedato: 21-12-2017

ATP erhvervelse af Danica Ejendomsselskab ApS’ butikscenterportefølje

Resumé

ATP erhverver ved fusionen halvdelen af Danica Ejendomsselskabs ejerandele i 16 butikscentre i Danmark, herunder Friis Shoppingcenter i Aalborg. Fusionen vedrører udlejning af butikslejemål i butikscentre og i begrænset omfang udlejning af kontorlejemål i butikscentre. ATP er oprettet ved lov og har til formål at udbetale lønmodtagere m.fl. tillægspension. ATP er Danmarks største pensions- og sikringsselskab, og ATP administrerer bl.a. en række sikringsordninger og offentlige ydelser. ATP har ejerinteresser i bl.a. Aalborg Storcenter. Danica Ejendomsselskab investerer i, udvikler og bygger ejendomme, som benyttes til butikscentre, kontorer og boliger. Danica Ejendomsselskab er en del af Danske Bank-koncernen. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant