Mødedato: 30-11-2022

Atea A/S’ erhvervelse af enekontrol over KMD A/S’ forretningsenhed KMD ”Product and Services”

Resumé

Transaktionen omfattede Atea A/S’ (‘Atea’) erhvervelse af enekontrol over KMD A/S’ forretningsenhed KMD “Product and Services” (‘KMD PS’).

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant