Mødedato: 10-08-2022

Armorica Danmark ApS’ (inkl. OKNygaard og Malmos) erhvervelse af enekontrol over Grøn Vækst A/S

Resumé

Transaktionen finder sted ved en aktieoverdragelse hvor Armorica Danmark ApS erhverver 100 pct. af aktierne i Grøn Vækst A/S. Armorica Danmark ApS erhverver herved enekontrol over Grøn Vækst A/S. Grøn Vækst A/S er en dansk anlægsgartnervirksomhed, der udfører udendørs ejendomsservice og mindre anlægsopgaver, herunder pleje, vedligehold og renhold af udendørsarealer samt opgaver i tilknytning hertil, fx beskæring, beplantning og fældning, etablering af gravsteder og jord- og gravearbejde. Grøn Vækst A/S har ligeledes aktiviteter inden for vintertjeneste og glatførebekæmpelse. Grøn Vækst A/S har kun aktiviteter i Danmark. Armorica Danmark ApS er en del af Idverde Group, som er en europæisk anlægsgartnervirksomhed. I Danmark har Armorica Danmark ApS aktiviteter via tre datterselskaber: OKNygaard A/S, Malmos A/S og ZinCo Danmark A/S. OKNygaard A/S er en anlægsgartnervirksomhed med aktiviteter inden for udendørs ejendomsservice, mindre og større anlægsopgaver, samt vintertjeneste og glatførebekæmpelse. Malmos A/S er en anlægsgartnervirksomhed med aktiviteter inden for etablering af større specialiserede anlægsopgaver. ZinCo Danmark A/S er leverandør af specialiserede materialer til større anlægsopgaver, herunder løsninger til etablering og klimatilpasning af grønne tage.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant