Mødedato: 21-02-2006

Arla Foods minimumsbestillingsenhed

Resumé

KFST havde modtaget en klage over Arla Foods nye samhandelsbetingelser. Jf. disse skulle der fremover mindst bestilles 6 stk. af hvert varenummer inden for mælk, fløde og syrnede produkter mod tidligere 3 stk. Arla Foods kunne dog henvise til ekstra omkostninger ved at levere 3 stk. frem for fx 6 stk, og selvom de nye vilkår kunne forvride konkurrencen, navnlig mellem store og små kunder, var styrelsen uvillig til at åbne formel sag. Dette gjaldt også, selvom besparelsen ikke blev sendt videre til køberne. Konkret fandt styrelsen, at det vil forudsætte en så væsentlig ressourceindsats at påvise et misbrug, jf. konkurrencelovens § 11, at dette ikke stod mål med udsigten til at påvise, at der faktisk foreligger en overtrædelse.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet