Mødedato: 24-09-2020

Arkil A/S’ erhvervelse af NCC Road Services A/S.

Resumé

Transaktionen omfattede Arkil A/S’ erhvervelse af NCC Road Services A/S. Anmeldelsen blev dog trukket tilbage og fusionen derved opgivet.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Trukket tilbage