Mødedato: 24-11-1999

Århus sporvejes retningslinier for vurdering af nye klippekortforhandlere

Resumé

På vegne af Aarhus Sporveje foretog Aarhus Kommune anmeldelse af nogle retningslinjer fsva. Aarhus Sporvejes valg af nye klippekort-forhandlere, krav til dem/hvem der skulle kunne opnå ret til at sælge klippekort. Aarhus Kom-mune anmodede om ikke-indgrebserklæring, subsidiært fritagelse. Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at de anmeldte retningslinjer var i strid med konkurrencelovens § 6.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Samhandeler

Ikke angivet