Mødedato: 24-02-1999

Århus Sporvejes abonnementskort

Resumé

Konkurrencestyrelsen udtalte i brev af 9. februar 1999, at Århus Sporvejes abonnementstakster, der indeholdte forskellige priser for kunder med bopæl i og uden for Århus Kommune, ikke i nævneværdig grad syntes at have betydning for konkurrencen – men alene for indkomstfordelingen – og at takstsystemet derfor ikke syntes at være i strid med konkurrencelovens bestemmelser. Sagen kan sammenlignes med Rådets afgørelse af 26/5-1999 omkring forespørgsel om lovligheden af takstdifferentiering på færgepriser. Her blev prisforskelle anset som udtryk for ulovlig diskrimination, modsat denne sag.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej